НИР

Продекан за научно-истраживачки рад: проф. др Душко Јојић ducci68@teol.net

ДОКУМЕНТИ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Правилник о публиковању научних публикација – 2017. година
Закон о научно-истраживачкој дјелатности НИД – 2012. година
Правилник о интерним контролним поступцима реализације научно-истраживачких пројеката и пројеката сарадње у овој области – 2008. година
Упутство о пријави и реализацији ТЕМПУС пројеката – 2010. година
– Упутство за пријаву и реализацију ERASMUS+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци
Хоризонт 2020


Архиве