Studenti

DOKUMENTI ZA STUDENTE
Završni radovi – pravila, obrasci i uputstva
Troškovnik Univerziteta u Banjoj Luci – 2017/18. godina
Pravila studiranja na 1. i 2. ciklusu studija – 2015. godina
Izmjene i dopune pravila studiranja na 1. i 2. ciklusu studija
Pravila studiranja na 3. ciklusu studija – 2015. godina
Pravila vanrednog studiranja
Pravilnik o postupku vrednovanja ranije stečenih akademskih naziva za potrebe nastavka školovanja na Univezitetu u Banjoj Luci – 2012. godina
KODEKS PROFESIONALNE ETIKE UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI – 2017. godina
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Banjoj Luci
Pravilnik o promjeni statusa i rangiranju studenata
– Pravilnik o anketiranju studenata o kvalitetu nastavnog procesa
Pravilnici o dodjeli stipendija studentima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na univezitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu (Službeni glasnik RS, br. 102 – strane 9 i 11)
Pravilnik o vrednovanju studentskog volontiranja – 2011. godina
Pravilnik o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/ Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova
Izmjena i dopuna Pravilnika o načinu izbora i broja članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ umjetnička vijeća fakulteta/ Akademije i Senata Visoke škole unutrašnjih poslova
Pravilnik o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija – 2010. godina
Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku i uslovima za dodjelu HUAWEI stipendija – 2010. godina


Arhive