7. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП – ТРЕБИЊЕ 2018

  • -
IMG_20170916_111101

7. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП – ТРЕБИЊЕ 2018

7. НАУЧНО-СТРУЧНИ СКУП „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, ТРЕБИЊЕ 2018

Асоцијација просторних планера Србије и Универзитет у Београду – Географски факултет седми пут организују научно-стручни скуп са међународним учешћем „ЛОКАЛНА САМОУПРАВА У ПЛАНИРАЊУ И УРЕЂЕЊУ ПРОСТОРА И НАСЕЉА: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“, Требиње, Република Српска, БиХ, 19. и 20. април 2018. године.

Стручњаци различитих профила просторни и урбани планери, архитекте, географи, демографи, социолози, економисти, стручњаци из области животне средине и многи други, представили би секторске и интегралне проблеме, расветлили захтеве актуелног момента у планирању простора, елаборирали могућности које пружају европски пројекти и фондови и какав је њихов утицај на унапређење општег стања развоја, указали на стратегије и остале развојне документе важне за интегрално планирање. Читав мозаик просторних и развојних проблема, на посебан начин продубљује неке постојеће и намеће нове изазове за локалне заједнице и мотивисала је припрему и организовање посебног научно-стручног скупа на тему „Локална самоуправа у планирању и уређењу простора и насеља: ГЕНЕЗЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ПРОСТОРНОГ РАЗВОЈА“. ВИШЕ…


Архиве