АКАДЕМСКО ОСОБЉЕ БИОЛОГИЈА

СТАЛНО ЗАПОСЛЕНИ НА СП БИОЛОГИЈА
Име и презимеЗвањеНапомена
Невенка Павловићредовни професор у пензији
Радослав Декићванредни професорПродекан за наставу
Нина Јањић ванредни професор
Биљана Кукавица ванредни професор
Драгојла Голуб ванредни професор
Биљана Лубарда доцентРуководилац СП Биологија
Свјетлана Лолић доцентРуководилац СП Екологија
и заштита животне средине
Смиљана Парашдоцент
Тања Максимовићдоцент
Синиша Шкондрићдоцент
Маја Манојловићдоцент
Дејан Дмитровићдоцент
Горан Шукаловиши асистент
Јасна Фришчићвиши асистент
Дино Хасанагићвиши асистент
Бранка Билбијавиши асистент
Маја Шибаревићвиши асистент
Драгана Шњеготавиши асистент
Милица Лукачвиши асистент
Свјетлана Цвијићвиши асистент
СА ДРУГИХ СП
Драгана Маливук Гак доцент
Владимир Филиповићдоцент
Милица Балабандоцент
Димитрије Чвокићвиши асистент
Сања Шеховацасистент
СА УНИБЛ
Драган Микавицаредовни професор
Нада Шуматићредовни професор
Стојко Видовићредовни професор
Љиљана Топалић-Тривуновићредовни професор
Синиша Суботићдоцент
ГОСТУЈУЋИ
Весна Миланковредовни професорУНИНС
Вера Николићредовни професорУНИБГ
Ивица Радовићредовни професорУНИБГ

Архиве