AKADEMSKO OSOBLJE HEMIJA

Nastavnik Katedra Funkcija
Dr Saša Zeljković, vanredni profesor Neorganska i nuklearna hemija Šef Katedre za neorgansku i nuklearnu hemiju
 Dr Biljana Davidović-Plavšić, docent Biohemija i molekularna biologija
Dr Milica Balaban, docent  Organska hemija Šef Studijskog programa hemija, Šef Katedre za organsku hemiju
Dr Suzana Atlagić Gotovac, docent  Nanoprocesi
Dr Zvjezdana Sandić, docent Neorganska i nuklearna hemija
Saradnik
Mr Sanja Krnetić, viši asistent Fizička hemija
Mr Dragana Blagojević, viši asistent Analitička hemija
Ivan Samelak, viši asistent Biohemija i molekularna biologija
Sanja Šehovac, ma, viši asistent Neorganska i nuklearna hemija
Savka Janković, asistent Fizička hemija
Dragana Milisavić, asistent Fizička hemija
Laborant
Drago Kopren, viši laborant
Olga Bulović, viši laborant

 


Arhive