ASISTENTI

Ime i prezime Studijski program
Milana Grbić, ma Matematika i informatika
Marko Đukanović, ma Matematika i informatika
Tatjana Zec Matematika i informatika
Marko Ivanišević Prostorno planiranje
Aleksandar Majić, ma Geografija
Boris Petković Matematika i informatika
Svjetlana Cvijić, ma Ekologija i zaštita životne sredine
Vukosava Čolić Prostorno planiranje