СП Хемија, СП Физика – базе података

  • -
IMG_20170916_111101

СП Хемија, СП Физика – базе података

24.11.2017.
Истраживачи и професори из Београда и Бањe Луке су у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, а у организацији Студијског програма за хемију ПМФ БЛ и Студијског програма за физику ПМФ БЛ, презентовали неколико база података које садрже податке који се користе у истраживањима (и образовању) везаним за атоме, молекуле и њихове оптичке особине.
Предавањима су биле обухваћене четири базе података:
BEAMDB (Belgrade Electron Atom Molecule DataBase)
VAMDC (Virtual Atomic and Molecular Data Centre)
RADAM (RADiation DAMage)
SDSB (Spectral Database for Organic Compounds)
Такође, приказане су методе које се користе у добијању података у физици судара електрона са атомима метала и молекула релевантних за грађу билошких макромолекула. Предавања су рализовали проф. др Братислав Маринковић (Институт за физику у Београду-ИФБ), др Јелена Маљковић (ИФБ), проф. др Милица Балабан (ПМФ Бања Лука) и проф. др Бранко Предојевић (ПМФ Бања Лука). У циљу комплетирања садржаја, након предавања, је организован тренинг у коришћењу BEAMDB и VAMDC стандарда (Стефан Ивановић-ИФБ). Предавања и тренинг су дио дугогодишње сарадње Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци и Лабораторије за физику атомских сударних процеса Института за физику у Београду, а организована су у оквиру VAMDC Open Call 2016#1 који обезбјеђује финансијску подршку за ширење ове тематике.

Presentation of several databases that contain Atomic-Molecular-Optical (AMO) data used in research and education in physics and chemistry are given at the large amphitheater of Faculty of Science, University of Banja Luka by researchers and professors from Belgrade and Banja Luka. Four invited talks covered the following databases:
BEAMDB (Belgrade Electron Atom Molecule DataBase)
VAMDC (Virtual Atomic and Molecular Data Centre)
RADAM (RADiation DAMage)
SDSB (Spectral Database for Organic Compounds)
Also, experimental methods used by data providers in electron collision physics were explained in detail by examples of metal atoms and molecules of biological relevance. Presentations were given by prof. Bratislav Marinkovic (IPB), dr Jelena Maljkovic (IPB), prof. Milica Balaban (UBL) and prof. Branko Predojevic (UBL). One hour training workshop led by assistant Stefan Ivanovic (IPB) was given at the computer classroom. It complemented the previous talks giving the “hands-on” instructions on BEAMDB and VAMDC standards. The presentations and tutorial workshop are part of longstanding collaborations between Laboratory of Atomic Collision Processes, Institute of Physics Belgrade and Faculty of Sciences, University of Banja Luka and it was organized under the VAMDC Open Call 2016#1 which provided financial support for the dissemination event.


Архиве