БИОЛОГИЈА ОГЛАСНА ТАБЛА

Четвртак, 21.09.2017.
                                                                  практични                                                              усмени

Анатомија биљака                             25.09.2017. год. у  8.00                            26.09.2017.год. у 9.00

Методика наставе биологије I       25.09.2017. год. у 10.00                           26.09.2017. год. у 9.00

Морфолошки хербар                        03.10.2017. год. у 10.30

Морфологија биљака                       04.10.2017. год. у 8.00                             05.10.2017. год. у 8.15

Методика наставе биологијеII      по договору                                                05.10.2017. год. у 8.15

Уторак, 19.09.2017.

Распоред испитних рокова код проф. др Свјетлане Лолић:

Биологија алги: 26.9. у 10.00
Биологија гљива и лишајева: 26.9. у 10.00
Микробиологија 02.10. у 12.00
Екологија и разноврсност алги: 02.10. у 12.00
Микологија: 02.10. у 12.00
Екологија и разноврсност микроорганизама: 02.10. у 11.00

Понедјељак, 18.06.2017.

Екологија биљака са фитогеографијом 1 и 2 практични 27.09. у 9.00 часова; усмени 28.09 у 9.00 часова.

Уторак 18.04.2017.

Теренска настава 3. година