BIOLOGIJA OGLASNA TABLA

Četvrtak, 21.09.2017.
                                                                  praktični                                                              usmeni

Anatomija biljaka                             25.09.2017. god. u  8.00                            26.09.2017.god. u 9.00

Metodika nastave biologije I       25.09.2017. god. u 10.00                           26.09.2017. god. u 9.00

Morfološki herbar                        03.10.2017. god. u 10.30

Morfologija biljaka                       04.10.2017. god. u 8.00                             05.10.2017. god. u 8.15

Metodika nastave biologijeII      po dogovoru                                                05.10.2017. god. u 8.15

Utorak, 19.09.2017.

Raspored ispitnih rokova kod prof. dr Svjetlane Lolić:

Biologija algi: 26.9. u 10.00
Biologija gljiva i lišajeva: 26.9. u 10.00
Mikrobiologija 02.10. u 12.00
Ekologija i raznovrsnost algi: 02.10. u 12.00
Mikologija: 02.10. u 12.00
Ekologija i raznovrsnost mikroorganizama: 02.10. u 11.00

Ponedjeljak, 18.06.2017.

Ekologija biljaka sa fitogeografijom 1 i 2 praktični 27.09. u 9.00 časova; usmeni 28.09 u 9.00 časova.

Utorak 18.04.2017.

Terenska nastava 3. godina