BIOLOGIJA OGLASNA TABLA

Utorak, 12.12.2017.

Usmeni dio ispita iz predmeta Ekologija biljaka sa fitogeografijom I i II u apsloventskom roku održaće se 26.12.  u 8 časova.

Utorak, 05.12.2017.

Apsolvenski rok

Praktični dio ispita
Metodika nastave biologije 1   14.12. 2017. u 10.00
Metodika nastave biologije 215.12.2017. u 10.00
Usmeni dio ispita
Metodika nastave biologije 1   25.12. 2017. u 12.45
Metodika nastave biologije 2 26.12.2017. u 9.30