Korisnicko ime

Šifra

Naslovna strana | Registracija | Pregled članova | | Kontakt | INFORMATOR | GDRS |

O fakultetu

Istorijat

Fotografije

Organi

Službe

Dokumenti

ICI

Nastava i nauka

Biologija

Ekologija i
zaštita životne sredine

Fizika

Geografija

Hemija

Matematika i informatika

Prostorno planiranje

Tehničko vaspitanje i informatika

NIR

KONFERENCIJE

TEMPUS

NIR OPREMA

PROJEKTI

BAZE ČASOPISA

PMF web

BIBLIOTEKA

SIMPOZIJUM

SARNET

Publikacije

Spisak studenata

Webcam

WEBMAIL

Linkovi

 

 

 

Studijski program za biologiju

Profesori u stalnom radnom odnosu:

 

 

Dr NEVENKA PAVLOVIĆ,
vanredni profesor,

 

Dr ŽIVOJIN ERIĆ,
redovni profesor

 

Dr BILJANA KUKAVICA,
docent

 

 

Dr DRAGOJLA GOLUB,
docent

 

Dr NINA JANJIĆ ,
docent 

 

Dr RADOSLAV DEKIĆ,
docent

 

MIRELA BOROJA,
viši laborant

Mr MILICA BALABAN,
viši asistent

 

Mr SMILJANA PARAŠ,
viši asistent

Mr MAJA MANOJLOVIĆ,
viši asistent 

 

Dr BILJANA LUBARDA,
docent

šef studijskog programa

Mr TANJA MAKSIMOVIĆ,
viši asistent

 

Dr SVJETLANA LOLIĆ,
docent

DINO HASANAGIĆ,
asistent

 

RADOJKA PAJČIN,
viši laborant 

ŽELJKA KOS,
viši laborant

 

SANJA KARAJLIĆ,
laborant 


NASTAVNICI I SARADNICI ANGAŽOVANI NA STUDIJSKOM PROGRAMU:

 • Dr Ivica Radović, redovni profesor, Zaštita životne sredine i Ekološke osnove prostornog planiranja, Biološki fakultet Beograd
 • Dr Mitar Novaković, redovni profesor, Genetika, Učiteljski fakultet Bijeljina
 • Dr Miloš Šolaja, redovni profesor, Aerozagađenje, Tehnološki fakultet, Banja Luka
 • Dr Ilija Lalović, vanredni profesor, Informatika
 • Dr Aleksandar Ivanc, redovni profesor, Opšta fiziologija životinja i Uporedna fiziologija životinja, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo
 • Dr Dragan Mikavica, redovni profesor, Opšta zoologija, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 • Dr Vaso Bojanić, redovni profesor, Hemija, Poljoprivredni fakultet Banja Luka
 • Dr Milan Janjić, redovni profesor, Matematika i Statistika
 • Dr Zoran Kukrić, redovni profesor, Biohemija, Tehnološki fakultet Banja Luka
 • Dr Milan Matavulj, redovni profesor, Biologija algi i gljiva, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
 • Dr Milica Matavulj, redovni profesor, Histologija sa embriologijom, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
 • Dr Nada Šumatić, vanredni profesor, Sistematika i filogenija kormofita, Šumarski fakultet Banja Luka
 • Mr Ljiljana Amidžić, viši asistent, Biologija ćelija, Zavod za patologiju
 • Dr Stojko Vidović, vanredni profesor, Molekularna biologija, Medicinski fakultet Banja Luka
 • Dr Ljiljana Topalić, viši asistent, Sistematika i filogenija kormofita, Tehnološki fakultet Banja Luka
 • Dr Vladimir Stevanović, redovni profesor, Ekologija biljaka sa fitogeografijom, Biološki fakultet Beograd
 • Dr Mihajlo Marković, vanredni profesor, Pedologija, Poljoprivredni fakultet
 • Dr Živko Stanković, redovni profesor, Fiziologija biljaka, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

NASTAVNICI I SARADNICI KOJI SU RADILI NA STUDIJSKOM PROGRAMU:

 • Dr Boro Pavlović, redovni profesor u penziji
 • Dr Milenko Radević, vanredni profesor
 • Slaven Filipović, asistent

Studentski servisi

Raspored nastave

Ispitni rokovi

Ispitna prijava

Ispitna prijava - stara

OGLASNA TABLA

Završni - diplomski radovi

Stipendije i usavršavanja

Konkursi

Bolonjski rječnik

Akademski kalendar