Category Archives: Projekti – vijesti

  • -
visegrad-fond

Projekti u okviru Višegradskog fonda

Obavještavamo vas da je u okviru Višegradskog fonda otvoren poziv za više rokova za prijave. Naredni rok za prijave je 01. jun 2018. godine. 

Višegradski fond su osnovale zemlje Mađarska, Slovačka, Češka i Poljska. Sredstvima iz ovog Fonda želi se podržati razvoj civilnog društva, političke, ekonomske i društvene promjene, EU integracije, upravljanje institucijama i regionalnu saradnja. VIŠE…


  • -
CIDEA

YEP inkubator poslovnih ideja

Otvoren Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji ima za cilj jačanje preduzetništva kroz podršku u razvoju ličnih preduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za poslovni poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo pri registraciji i razvoju biznisa. VIŠE…


  • -
Roll up 85x200cm

BloWuP seminar

Seminar u sklopu projekta u kome učestvuje Studijski program hemija, „BloWuP – Prenos modela inovacija i znanja na Balkan: Inovativne sirovine na bazi otpada i razvoj njihovih aplikacija“ održaće se 22. decembra 2017. godine (petak) u Amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta, u Banjoj Luci sa početkom od 11:00 časova.
Puni naziv Seminara je:
REMEDIJACIJA JALOVIŠTA I NEISKORIŠTENA RUDNA BOGATSTVA S POTENCIJALOM ZA NANOTEHNOLOGIJU U BiH.
Pozivnicu s detaljima prezentacija i registracije preuzmite OVDJE…


  • -
intereg_dunav

Interreg – 2. poziv

Otvoren je drugi poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Dunavskog transnacionalnog programa (DTP).

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 6. juna 2017. godine.

VIŠE…


  • -
Roll up 85x200cm

Konferencija BLOW-UP projekta na PMF-u

Pozivamo sve zainteresovane predstavnike privrede, akademske zajednice, Grada i Vlade da prisustvuju konferenciji u okviru prvog sastanka partnera međunarodnog BLOW-UP projekta koja će se održati 15. maja 2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci sa početkom u 10 časova (Amfiteatar Prirodno-matematičkog fakulteta). Projekat  finansiran od Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju počeo je 01.04.2017. godine i trajat će dvije godine.

               Na konferenciji će se predstaviti partneri iz četiri evropske zemlje: Instituta za molekularnu nauku i tehnologiju nacionalnog istraživačkog savjeta (Italija), Instituta za hemiju ugljenika pri španskom nacionalnom istraživačkom savjetu (Španija), Odsjeka za industrijsku hemiju “Toso Montanari“ pri Univerzitetu u Bolonji (Italija), Instituta za organsku hemiju sa centrom za fitohemiju pri Bugarskoj akademiji nauka (Bugarska), Odsjeka za industrijski inžinjering pri Univerzitetu u Salermu (Italija), Politecnico di Milano (Italija), Zaštita životne sredine i hemijsko inžinjerstvo pri Univerzitetu u Oulu (Finska), te domaći partneri: Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci (SP Hemija), Tehnosint d.o.o i LIR Evolucija.

               Cilj BLOW-UP projekta je da prenese model znanja i inovacija u zemlje Istočne i Jugoistočne Evrope, podrži razvoj novih aplikacija za bolje upravljanje sirovinama i otpadom. Kroz projekat će se ojačati saradnja između kompanija i naučnih institucija, osnažiti javno privatno partnerstvo, te omogućiti praktična primjena rezultata naučnog istraživanja u razvoju novih proizvoda/procesa iz otpadnih materijala.

AGENDA


Arhive