Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Дејана Дмитровића