DOCENTI

Ime i prezime Studijski program
Dr Milica Balaban Hemija
Dr Dragojla Golub Biologija
Dr Suzana Gotovac Atlagić Hemija
Dr Biljana Davidović Plavšić Hemija
Dr Neda Živak Prostorno planiranje
Dr Dušanka Lekić Fizika
Dr Svjetlana Lolić Biologija
Dr Biljana Lubarda Ekologija i zaštita životne sredine
Dr Tanja Maksimović Biologija
Dr Dragana Malivuk Gak Fizika
Dr Dragan Matić Matematika i informatika
Dr Irena Medar Tanjga Geografija
Dr Igor Milunović Ekologija i zaštita životne sredine
Dr Tanja Mišlicki Tomić Geografija
Dr Smiljana Paraš Biologija
Dr Dušica Pešević Geografija
Dr Vesna Rajčević Geografija
Dr Mlađen Trifunović Geografija
Dr Siniša Škondrić Biologija
Dr Maja Manojlović Ekologija i zaštita životne sredine
Dr Dejan Dmitrović Ekologija i zaštita životne sredine