Извјештај о оцјени докторске дисертације кандидата мр Ирине Миловац