ЕКОЛОГИЈА ОГЛАСНА ТАБЛА

Четвртак, 21.09.2017.

практични                                                              усмени

ЕКОЛОГИЈА

Морфологија биљака                       04.10.2017. год. у 8.00                             05.10.2017. год. у 8.15

Методика наставе екологије и заштите животне срединеII

по договору                                           05.10.2017. год. у 8.15

Уторак, 19.09.2017.

Распоред испитних рокова код проф. др Свјетлане Лолић:

Биологија алги: 26.9. у 10.00
Биологија гљива и лишајева: 26.9. у 10.00
Микробиологија 02.10. у 12.00
Екологија и разноврсност алги: 02.10. у 12.00
Микологија: 02.10. у 12.00
Екологија и разноврсност микроорганизама: 02.10. у 11.00

Понедјељак, 18.09.2017.

Биогеографија и заштита диверзитета 1 и 2 практични 27.09.у 9.00 часова; усмени 28.09 у 9.00 часова.

Идиоекологија биљака практични 27.09.у 9.00 часова; усмени 28.09 у 9.00 часова.

Уторак 18.04.2017.

Теренска настава 3. година