ЕКОЛОГИЈА ОГЛАСНА ТАБЛА

Уторак, 12.12.2017.

Усмени дио испита из предмета Биогеографија и заштита биодиверзитета I и II у апсловентском року одржаће се 26.12.  у 8 часова.

Уторак, 05.12.2017.

Апсолвенски рок

Практични дио испита
Методика наставе екологија и заштите  животне средине 1 14.12. 2017. у 10.00
Методика наставе  екологија и заштите  животне средине 2 15.12.2017. у 10.00

Усмени дио испита
Методика наставе екологија и заштите  животне средине 1 25.12. 2017. у 12.45
Методика наставе  екологија и заштите  животне средине 2 15.12.2017. у 9.30