EKOLOGIJA OGLASNA TABLA

Utorak, 12.12.2017.

Usmeni dio ispita iz predmeta Biogeografija i zaštita biodiverziteta I i II u apsloventskom roku održaće se 26.12.  u 8 časova.

Utorak, 05.12.2017.

Apsolvenski rok

Praktični dio ispita
Metodika nastave ekologija i zaštite  životne sredine 1 14.12. 2017. u 10.00
Metodika nastave  ekologija i zaštite  životne sredine 2 15.12.2017. u 10.00

Usmeni dio ispita
Metodika nastave ekologija i zaštite  životne sredine 1 25.12. 2017. u 12.45
Metodika nastave  ekologija i zaštite  životne sredine 2 15.12.2017. u 9.30