EKOLOGIJA OGLASNA TABLA

Četvrtak, 21.09.2017.

praktični                                                              usmeni

EKOLOGIJA

Morfologija biljaka                       04.10.2017. god. u 8.00                             05.10.2017. god. u 8.15

Metodika nastave ekologije i zaštite životne sredineII

po dogovoru                                           05.10.2017. god. u 8.15

Utorak, 19.09.2017.

Raspored ispitnih rokova kod prof. dr Svjetlane Lolić:

Biologija algi: 26.9. u 10.00
Biologija gljiva i lišajeva: 26.9. u 10.00
Mikrobiologija 02.10. u 12.00
Ekologija i raznovrsnost algi: 02.10. u 12.00
Mikologija: 02.10. u 12.00
Ekologija i raznovrsnost mikroorganizama: 02.10. u 11.00

Ponedjeljak, 18.09.2017.

Biogeografija i zaštita diverziteta 1 i 2 praktični 27.09.u 9.00 časova; usmeni 28.09 u 9.00 časova.

Idioekologija biljaka praktični 27.09.u 9.00 časova; usmeni 28.09 u 9.00 časova.

Utorak 18.04.2017.

Terenska nastava 3. godina