Факултетски информациони систем

  • -
IMG_20170619_103907

Факултетски информациони систем

Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци имплементирао је Факултетски информациони систем (ФИС) са припадајућим веб сервисима за студенте и запослене.

Веб портал за студенте омогућава студентима приступ Факултетском информационом систему. Главна намјена портала је пребацивање у Интернет окружење већине административних послова које студент иначе обавља преко шалтера у Студентској служби.

Портал обједињује функционалности потребне за обављање наставних и административних обавеза на основним, мастер и докторским студијама, и пружа неопходне информације студентима, што обухвата: преглед предстојећих испитних рокова и испита, пријава и преглед пријављених испита, пријава на списак и преглед спискова, избор изборних предмета, преглед оцјена, неположених испита и ECTS бодова, студентска анкета о професорима, разна обавјештења за студенте, итд.

Упутство за употребу студентског веб сервиса може се преузети путем линка:

Пријаву испита прва три пута студент пријављује путем студентског веб сервиса (пријава се не плаћа). Четврта и свака следећа пријава испита се наплаћује 20,00 КМ и у том случају студент пријављује испит у студентској служби, уз приложену уплатницу. Студенти којима је истекао апсолвентски стаж сваку пријаву испита плаћају 20,00 КМ. Студент који је платио пријаву испита, искључиво путем студентске службе га може и одјавити.

Студент је обавезан свки пут да на испит донесе уредно попуњену испитну пријаву и преда је предметном наствнику.

Крајњи рок за пријаву испита је 3 дана, односно 72 сата од званичног термина одржавања испита.

Почевши од академске 2017/2018. године, пријава испита вршиће се искључиво електронским путем. Моле се студенти да изврше преглед својих налога на студентском веб сервису, те уколико уоче одређене грешке у подацима да их пријаве студентској служби искључиво путем е-поште на адресу studentska.sluzba@pmf.unibl.org.

Студенти који нису добили приступне податке за студентски веб сервис или су их изгубили, треба лично да се јаве у студентску службу како би добили нове.

 


Архиве