Хемија на Ноћи истраживача

  • -
portfolio2

Хемија на Ноћи истраживача

Студијски програм Хемија Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци учествује на манифестацији Ноћ истраживача 2016.

Учесници планирају једноставним и занимљивим експериментима ученицима основних и средњих школа показати како хемија може да буде занимљива и разумљива. Поред експеримената, који се могу изводити и на настави, циљ је помоћи ученицима  да схвате задатке из области хемије, и да та сазнања примјењују на сличне, или теже проблеме.

На основу оригиналних експеримената, ученици ће моћи развити могућност визуализације сличних хемијских проблема и реакција. Циљ је, у раном узрасту, у годинама када се хемија почиње изучавати, изазвати интересовање и  „предухитрити“ апстракност хемије као науке. Рјешавањем задатака ученици ће моћи савладати једноставне хемијске проблеме, те стечена знања моћи примјенити и на теже проблеме у хемији са којима ће се касније сусрести.


Архиве