Konkurs za upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu

  • -
pmfbl_repro_zdravlje4

Konkurs za upis studenata u akademsku 2017/2018. godinu

Raspisan je konkurs za  upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija  u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.
Prijavljivanje kandidata na svim organizacionim jedinicama Univerziteta u Banjoj Luci počinje 19.6.2017. a završava 23.6.2017. godine, dok će prijemni ispit biti održan 26.6.2017. sa početkom u 9.00 časova (polaganje prijemnog ispita na Medicinskom fakultetu obaviće se 26.6. 2017. u 14.00 časova, a na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta  26.06.2017. i 27.06.2017. godine sa početkom u 7,30 časova). VIŠE…