РЕДОВНИ ПРОФЕСОРИ

Презиме и име СП
Проф. др Гњато Рајко Географија
Проф. др Ерић Живојин Биологија, редовни професор у пензији
Проф. др Синиша Игњатовић Физика
Проф. др Милан Јањић Математика и информатика
Проф. др Милан Јовановић Математика и информатика
Проф. др Драшко Маринковић Географија
Проф. др Слађана Мирјанић Екологија и заштита животне средине
Проф. др Невенка Павловић Екологија и заштита животне средине, редовни професор у пензији
Проф. др Радислав Тошић Географија
Проф. др Чедомир Црногорац Географија
Проф. др Горан Трбић Географија