Vlada Tajlanda – stipendije

  • -
tica_tai

Vlada Tajlanda – stipendije

Ambasada Kraljevine Tajland sa sjedištem u Budimpešti obavještava da je Vlada Tajlanda ponudila mogućnost stipendiranja stranih studenata, kao i specijalizovanih seminara na Tajlandu tokom 2018. godine.

Kada je riječ o stipendiranju magistarskih studija Vlada Tajlanda je ponudila mogućnost stipendiranja do pet studenata po državi. Rok za prijavu je 14. februar 2018. godine, a više informacija je moguće dobiti ili na stranici www.tica.thaigov.net ili putem adrese ipp@mfa.go.th.

U vezi specijaliziranih seminara, svakoj državi je data mogućnost učešća do dva kandidata, a kursevi su grupisani u pet tema, i to: Sufficiency Economy Philosophy, Food Security, Climate Change, Public Health i druge teme unutar ciljeva za održivi razvoj.


Arhive