PMF je danas bio pod pravom opsadom medija i policijskih snaga zbog posjete ministara iz regiona, FBiH i Republike Srpske, kao i rektora Univerziteta u Banjoj Luci koji u okviru konferencije “Unapređenje energetske efikasnosti u građevinarstvu kao pokretač privrednog razvoja” borave u Banjoj Luci. Ministri i ostali gosti mogli su se iz prve ruke uvjeriti kako napreduju radovi na obnovi zgrade PMF-a u okviru projekta „Energetska efikasnost u BiH“. Radovi će obuhvatiti zamjenu stolarije, promjena rasvjete, krova i fasade, kao i peći za grijanje u skladu sa najvišim standardima energetske efikasnosti. VIŠE…