I ГОДИНА

Р.бр. Предмет П+Р+Л ЕЦТС П+Р+Л ЕЦТС
1. Механика 3+2+3 10
2. Tермодинамика 3+2+3 10
3. Maтeматичка анализа I 3+3 8
4. Maтeматичка анализа II 3+3 8
5. Увод у математику 3+3 7
6. Рачунари у физици 1+0+2 3
7. Обрада резултата мјерења 2+2+1 6
8. Општа и анорганска хемија 2+1+2 5
9. Eнглески језик I 0+3 3
укупан број часова и кредита по семестру 11+9+5 30 9+10+6 30

II ГОДИНА

П+Р+Л ЕЦТС П+Р+Л ЕЦТС
1. Електромагнетизам   3+2+3 10
2. Oптика   3+2+3 10
3. Maтематичка физика I   3+3 8
4. Maтематичка физика II   3+3 8
5. Увод у теоријску механику   3+2 6
6. Програмирање у физици I   0+1+2 4
7. Програмирање у физици II   0+0+2 2
8. Методе мјерења   3+0+2 5
9. Основи структуре материје   2+1+1 4
10. Eнглески језик II   0+3 3
укупан број часова и кредита по семестру 9+9+7 30 11+8+6 30

III ГОДИНА

П+Р+Л ЕЦТС П+Р+Л ЕЦТС
1. Kвантна механика I   3+3 8
2. Kвантна механика II   3+3 8
3. Eлектродинамика I   2+2 5
4. Eлектродинамика II   2+2 5
5. Maтематичка физика III   2+1 4
6. Oснови електронике   2+1+1 5
7. Основи атомске физике 2+1+1 5
8. Физичка електроникa   2+1+1 5
9. Основи астрономије   2+1+1 4
10. Основи астрофизике   2+1 3
11. Психологија 2+2 4
12. Педагогија   2+2 4
укупан број часова и кредита по семестру 13+10+2 30 13+8+4 30

IV ГОДИНА

1. Статистичка физика I 2+2 5
a) Статистичка физика II (2+2) 5
2. Физика кондензованог стања I 2+2+1 6
б) Физика кондензованог стања II (2+2) 5
3. Физика елементарних честица 2+2 5
4. Нуклеарна физика 2+2+1 6
5. Физика атома и молекула 2+1+1 5
6. Гравитација и космологија 2+1 4
7. Историја физике 2+0 2
8. изборни предмет, a) ili б) 2+2 5
9. Филозофија природних наука 2+1 3
10. Методика наставе физике I 2+1+2 6
11. Методика наставе физике II 2+1+2 6
12. Практикум експерименталне наставе физике 0+3 3
13. Дипломски рад (3) 4
укупан број часова и кредита по семестру 12+8+5 30 10+10+2(+3) 30