I GODINA

R.br.PredmetP+R+LECTSP+R+LECTS
1.Mehanika3+2+310
2.Termodinamika3+2+310
3.Matematička analiza I3+38
4.Matematička analiza II3+38
5.Uvod u matematiku3+37
6.Računari u fizici1+0+23
7.Obrada rezultata mjerenja2+2+16
8.Opšta i anorganska hemija2+1+25
9.Engleski jezik I0+33
ukupan broj časova i kredita po semestru11+9+5309+10+630

II GODINA

P+R+LECTSP+R+LECTS
1.Elektromagnetizam  3+2+310
2.Optika  3+2+310
3.Matematička fizika I  3+38
4.Matematička fizika II  3+38
5.Uvod u teorijsku mehaniku  3+26
6.Programiranje u fizici I  0+1+24
7.Programiranje u fizici II  0+0+22
8.Metode mjerenja  3+0+25
9.Osnovi strukture materije  2+1+14
10.Engleski jezik II  0+33
ukupan broj časova i kredita po semestru9+9+73011+8+630

III GODINA

P+R+LECTSP+R+LECTS
1.Kvantna mehanika I  3+38
2.Kvantna mehanika II  3+38
3.Elektrodinamika I  2+25
4.Elektrodinamika II  2+25
5.Matematička fizika III  2+14
6.Osnovi elektronike  2+1+15
7.Osnovi atomske fizike2+1+15
8.Fizička elektronika  2+1+15
9.Osnovi astronomije  2+1+14
10.Osnovi astrofizike  2+13
11.Psihologija2+24
12.Pedagogija  2+24
ukupan broj časova i kredita po semestru13+10+23013+8+430

IV GODINA

1.Statistička fizika I2+25
a)Statistička fizika II(2+2)5
2.Fizika kondenzovanog stanja I2+2+16
b)Fizika kondenzovanog stanja II(2+2)5
3.Fizika elementarnih čestica2+25
4.Nuklearna fizika2+2+16
5.Fizika atoma i molekula2+1+15
6.Gravitacija i kosmologija2+14
7.Istorija fizike2+02
8.izborni predmet, a) ili b)2+25
9.Filozofija prirodnih nauka2+13
10.Metodika nastave fizike I2+1+26
11.Metodika nastave fizike II2+1+26
12.Praktikum eksperimentalne nastave fizike0+33
13.Diplomski rad(3)4
ukupan broj časova i kredita po semestru12+8+53010+10+2(+3)30