I GODINA

R.br.PredmetP+R+LECTSP+R+LECTS
1.Mehanika3+2+310
2.Termodinamika3+2+310
3.Matematička analiza I3+38
4.Matematička analiza II3+38
5.Uvod u matematiku3+37
6.Računari u fizici1+0+23
7.Obrada rezultata mjerenja2+2+16
8.Opšta i anorganska hemija2+1+25
9.Engleski jezik I0+33
ukupan broj časova i kredita po semestru11+9+5309+10+630

 

II GODINA

P+R+LECTSP+R+LECTS
1.Elektromagnetizam  3+2+310
2.Optika  3+2+310
3.Matematička fizika I  3+38
4.Matematička fizika II  3+38
5.Uvod u teorijsku mehaniku  3+26
6.Programiranje u fizici I  0+1+24
7.Programiranje u fizici II  0+0+22
8.Metode mjerenja  3+0+25
9.Osnovi strukture materije  2+1+14
10.Engleski jezik II  0+33
ukupan broj časova i kredita po semestru9+9+73011+8+630

 

III GODINA

P+R+LECTSP+R+LECTS
1.Kvantna mehanika I  3+38
2.Kvantna mehanika II  3+38
3.Elektrodinamika I  2+25
4.Elektrodinamika II  2+25
5.Matematička fizika III  2+14
6.Osnovi elektronike  2+1+15
7.Fizička elektronika  2+1+15
8.izborni predmet, a) ili b)  2+24
a)Uvod u nanotehnologiju (2+2)4
b)Nelinearna dinamika (2+2)4
9.Osnovi atomske fizike  2+1+26
10.Osnovi astronomije  2+1+14
11.Osnovi astrofizike  2+13
12.Fizika materijala  2+0+13
ukupan broj časova i kredita po semestru13+10+23013+8+430

 

IV GODINA

P+R+LECTSP+R+LECTS
1.Statistička fizika I  2+25
2.Statistička fizika II  2+25
3.Fizika kondenzovanog stanja I  2+2+17
4.Fizika kondenzovanog stanja II  2+25
5.Fizika elementarnih čestica  2+25
6.Nuklearna fizika  2+2+27
7.Gravitacija i kosmologija  2+14
8.Fizika atoma i molekula  2+1+26
9.Istorija fizike  2+02
10.Kvantna teorija polja  2+13
11.Fizika jonizovanih gasova  2+24
12.Filozofija prirodnih nauka  2+13
13.Diplomski rad   (3)4
ukupan broj časova i kredita po semestru12+8+53012+10 (+3)30