У оквиру пројекта „Постизање очувања биолошке разноврсности кроз успостављање и ефикасно управљање заштићеним подручјима и изградњу капацитета за заштиту природе у Босни и Херцеговини“ у Сарајеву је од 10. до 14.11.2019. године одржан IUCN тренинг (радионица) за процјенитеље Црвених листа.

Радионица је организована од стране UNEP-а, у партнерству са Међународном унијом за заштиту природе (IUCN). Испред Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци радионици су присуствовали: проф. др Радослав Декић, проф. др Биљана Лубарда,  проф. др Драгојла Голуб, доц. др Маја Манојловић, доц. др Синиша Шкондрић, др Игор Трбојевић и Ивана Бован, мастер.

Радионицу су водили Monika Bohm и Maarten Hofman IUCN тренери са циљем припреме учесника за ревизију постојећих ентитетских Црвених листа, кроз обуку о употреби категорија и критеријума IUCN Црвене листе као и њиховој примјени на ентитетском и националном нивоу.