Расписан је конкурс за упис студената у другом уписном року, за све циклусе студија на Универзитету у Бањој Луци у академској 2018/2019. години.

У другом уписном року на прву годину првог циклуса студија на Универзитету у Бањој Луци, планиран је упис 1.531 студената.

Како је предвиђено, на свих 17 организационих јединица планиран је упис 200 студената, а чије школовање се покрива из буџета. На суфинансирању има мјеста за 1.065 студената, а на самофинансирању за њих троје.

Такође, има мјеста и за 150 студената са статусом страни држављани, као и 113 студената који ће се школовати као вандредни студенти.

ВИШЕ…