Архиве за 06/11/2019

  • zgrada Akademije umjetnosti i rektorata Univerziteta u Banjoj Luci
    Опште

    Новчане награде научницима

    Управни одбор Универзитета у Бањој Луци, на 34. сједници одржаној 4. новембра 2019. године, размотрио је мишљење Комисије за додјелу признања и награда и одлучио да буду додијељене новчане награде наставницима и сарадницима за постигнуте резултате у научноистраживачком раду на међународном плану.