Теренска настава студената СП географија и СП просторно планирање


Студенти првог циклуса студија Студијског програма географија: туризмологија, наставни и општи смјер и студенти првог и другог циклуса Студијског програма просторно планирање реализовали су теренску наставу на простору Словеније и Италије (Трст). Теренска настава одвијала се у складу са наставним планом, а у оквиру међународне сарадње са Факултетом за логистику из Цеља (Универзитет у Марибору) кроз CEEPUS мрежу “Tourism and Agriculture Sustainable Alliances – #TASA network” у периоду од 13-18. маја 2024. године. Програм теренског рада обухватао је теоријски и практични дио. Предавања и радионице о сигурности приступа и заштити података на интернету и друштвеним мрежама и концепту одрживог туризма у руралним подручјима одржали су професори Факултета за логистику. Студенти су, у циљу упоређивања наставног плана и услова студирања, посјетили и Департман за географију Филозофског факултета Универзитета у Љубљани.
План теренске наставе реализовали су проф. др Мира Мандић и проф. др Душица Пешевић. Координатор CEEPUS мреже за ПМФ је проф. др Ирена Медар–Тањга, а у реализацији теренске наставе учествовали су професори и сарадници CEEPUS мреже “Tourism and Agriculture Sustainable Alliances – #TASA network” и билатералног пројекта “Agrarian tourism as logistical support for the sustainability of the natural and cultural heritage of Slovenia and Republika Srpska”: проф. др Тања Мишлицки Томић, доц. др Драган Папић, др Невена Вучен Папић, Вукосава Чолић, ма и Жељка Остојић, ма.
У оквиру теренске наставе студенти су упознати са географским карактеристикама простора Словеније, културно-историјским развојем, савременим развојним процесима и приступима просторној организацији и вредновању простора и културног насљеђа. У оквиру теренског рада посјећени су следећи локалитети: Цеље, Љубљана, Блед, Идрија (један од највећих рудника живе у свијету под заштитом UNESCO-а), Крањ (подземни град), Постојинска јама, Копар и Трст. Посета Рогашкој Слатини и туристичкој фарми Помона била је посвећена развоју здравственог и руралног туризма. Студенти су на терену могли видети, те критички процијенити и упоредити приступе у планирању и заштити природних и културних потенцијала, те су стекли драгоцјена искуства за своје будуће професије. Упознавање са српском културном баштином и статусом Срба у Словенији и Трсту било је у циљу упознавања историјског развоја и миграција нашег народа и очувања националног идентитета. Теренска настава завршила је посјетом спомен-комплексу Доња Градина гдје је одржан историјски час и одано поштовање недужним жртвама концентрационог логора Јасеновац.

Аутор: проф. др Мира Мандић