Детаљи о конкурсу за упис на ПМФ 2024/25!


Објављен је конкурс за упис студената у прву годину првог, другог и трећег циклуса студија у академској 2024/25 години.

Уписне квоте за први циклус студија на ПМФ-у су:

Студијски програм биологија:  15 (буџет)
 • дипломирани биолог
 • дипломирани професор биологије
Студијски програм географија: 35 (буџет), 4 (страни студенти)
 • дипломирани професор географије
 • дипломирани географ – географски информациони системи
 • дипломирани географ – туризмологија
Студијски програм екологија и заштита животне средине: 10 (буџет)
 • дипломирани еколог
Студијски програм математика и информатика: 50 (буџет), 5 (самофинансирање)
 • дипломирани математичар и информатичар
 • дипломирани информатичар
 • дипломирани професор математике и информатике
Студијски програм просторно планирање: 15 (буџет)
 • дипломирани просторни планер
Студијски програм техничко васпитање и информатика: 10 (буџет)
 • дипломирани професор техничког образовања и информатике
Студијски програм физика: 15 (буџет)
 • дипломирани физичар
 • дипломирани професор физике
Студијски програм хемија: 12 (буџет)
 • дипломирани хемичар
 • дипломирани професор хемије

Потребни документи:

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, подноси се пријавни образац и прилажу сљедећи документи:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригинална диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерена копија, уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;

Пријавни образац се преузима у студентској служби.

Инструкције за уплату накнаде за полагање пријемног испита

ИЗНОС 70,00 КМ 
ПРИМАЛАЦ: рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци	
ЖИРО РАЧУН БР: 555-000-06053684-82 код Нове банке а.д.Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 551-001-00009070-76 код Уникредит банка а.д.Бања Лука
Сврха уплате: за квалификациони испит
Врста уплате: 0- редовна уплата
ВРСТА ПРИХОДА: 722512	
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број:0000000333
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: матични број кандидата

Комплетан текст конкурса и детаљи о упису на други и трећи циклус су доступни на линку.

Детаљније о упису на ПМФ је доступно на страници Упис.