Теренска настава студената Студијског програма физика


У периоду од 03.06.2024. до 07.06.2024. године за студенте III и IV године Студијског програма физика реализована је теренска настава у Београду. Ово петодневно студијско путовање обухватило је посјете истакнутим научним институцијама са широком лепезом предмета истраживања, тако пружајући студентима дубље увиде у различита поља физике. Теренску наставу извео је асистент мр Бојан Ковачевић.

Први дан студијског путовања био је посвећен астрономским и астрофизичким садржајима. При посјети Астрономској опсерваторији на Звездари и Планетаријуму на Калемегдану студенти су проширивали знања о структури свемира и техникама посматрања, као и о савременим свемирским телескопима као што су Хабл телескоп и Џејмс Веб телескоп. 

Потом су посјетили Институт за нуклеарне науке „Винча“, гдје су стекли дубља знања о различитим методама синтетизације и карактеризације материјала, а такође имали су прилику да прате предавања из области теоријске физике (на теме из области теорија гравитације и теорија кондензованог стања материје). 

У оквиру посјете Физичком факултету Универзитета у Београду посјећена је лабораторија за раст кристала и лабораторија за испитивање диелектричних особина материјала, што је студентима пружило и преглед различитих метода за испитивање површина материјала и њихових својстава, спектроскопских метода, као и могућност рада на електронском микроскопу, микроскопу атомских сила, уређају за рендгено-структурну анализу и бројним другим. Такође уприличено је и предавање од стране руководилаца групе за истраживања у области физике честица, квантних поља и гравитације, у оквиру ког су студенти упознати и са детаљима активног пројекта ове групе. Дубља знања и искуства из обласи физике атома и молекула, сударних процеса, ласера, оптике, јонизованих гасова као и биофизике стечена су у оквиру посјете Института за физику у Земуну. 

Реализована теренска настава показала се као импресивно искуство за студенте, које им је поред теоријских и практична знања омогућило и интеракцију са стручњацима из различитих области и потакло њихов даљи академски раст. 

Аутор текста: мр Бојан Ковачевић, асистент