Archives јул 2024

Упис на мастер студије на ПМФ-у 2024/25!

Објављен је конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2024/25 години.

Уписне квоте за други циклус студија на ПМФ-у су:

Студијски програм биологија:  5 (буџет)
 • мастер биологије – 300 ЕCTS – Биохемија
Студијски програм географија: 10 (буџет), 5 (самофинансирање)
 • мастер географије – 300 ECTS
 • мастер географије – 300 ECTS – Географски информациони системи
Студијски програм екологија и заштита животне средине: 10 (буџет)
 • мастер аналитичар заштите животне средине – 300 ЕCTS
Студијски програм математика и информатика: 5 (буџет)
 • мастер математике – 300 ECTS – Математичка анализа и примјене
 • мастер математике – 300 ECTS – Алгебра и геометрија
Студијски програм просторно планирање: 5 (буџет), 5 (самофинансирање)
 • мастер просторног планирања – 300 ECTS
Студијски програм физика: 5 (буџет)
 • мастер наставе физике – 300 ECTS
Студијски програм хемија: 8 (буџет), 2 (страни студенти)
 • мастер хемије – 300 ECTS

Потребни документи:

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, подноси се пријавни образац и прилажу сљедећи документи:

 • извод из матичне књиге рођених;
 • увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 • оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
 • увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
 • наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита;

Пријавни образац се преузима у студентској служби.

Инструкције за уплату накнаде за полагање пријемног испита

ИЗНОС: 70,00 КМ
ПРИМАЛАЦ: рачун Властитих прихода Универзитета у Бањој Луци
ЖИРО-РАЧУН: 555-000-06053684-82 код Нове банке а.д. Бања Лука
ЖИРО-РАЧУН: 551-001-00009070-76 код Уникредит банке а.д. Бања Лука
Сврха уплате: за квалификациони испит
Врста уплате: 0 – редовна уплата
ВРСТА ПРИХОДА: 722534
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број: 0000000333
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: матични број кандидата

Комплетан текст конкурса и детаљи о упису на други и трећи циклус су доступни на линку.

Детаљније о упису на ПМФ је доступно на страници Упис.

Упис без поновног полагaња пријемног испита

Кандидати који су положили пријемни испит за упис у прву годину првог циклуса студија у академској 2024/2025. години на факултетима Универзитета у Бањој Луци, а нису остварили право уписа на одговарајући студијски програм, могу се уписати на неки од сродних студијских програма Универзитета у Бањој Луци на којима је остало слободних мјеста и то без поновног полагања пријемног испита.

Више детаља је доступно овдје.

Успjешна реализација стручне праксе информатичког смјера ПМФ-а у компанијама Lanaco и Syrmia

За студенте информатичког смјера Студијског програма математика и информатика Стручна пракса представља обавезан предмет у оквиру њиховог студирања. Током љетњег семестра, студенти завршних година информатичког смјера су успјешно обавили стручну праксу у компанијама Lanaco и Syrmia.

Под менторством стручњака из компаније Lanaco, студенти су имали прилику да истражују фасцинантан свијет вјештачке интелигенције (AI) и машинског учења (ML). Рјешавајући реалне проблеме примјеном AI/ML техника, студенти су стекли драгоцјено искуство рада на пројектима у реалном радном окружењу, што ће им бити од велике користи за даљи професионални развој. Пракса у компанији Lanaco одржана је у периоду од 4. до 8. марта. Студенти општег и наставног смјера Студијског програма математика и информатика су се придружили овој пракси и искористили прилику да се упознају са најновијим достигнућима у области вјештачке интелигенције и машинског учења. Детаљније о пракси у компанији Lanaco можете прочитати овдје.

Студенти завршних године информатичког смјера су током двонедјељне праксе у компанији Syrmia упознали неколико кључних технологија, укључујући Git (верзионисање кода и процес прегледа), развој софтвера по V моделу (дизајнирање, дефинисање захтјева и верификација), Bazel build систем и анализа изворног кода, као и ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana за визуализацију метрика). Пракса у компанији Syrmia одржана је од 1. до 12. априла.

Захваљујемо компанијама Lanaco и Syrmia на указаној прилици и подршци нашим студентима. Рад на реалним пројектима и упознавање са савременим технологијама представљају важан корак у њиховом професионалном развоју и спремности за будуће изазове.

Свим студентима честитамо на успјешно обављеној пракси!

Аутор текста: доц. др Милана Грбић, предметни наствник Стручне праксе

Резултати пријемног испита на ПМФ-у !

Резултати пријемног испита за упис на прву годину првог циклуса студија на ПМФ-у су:

Честитамо свим кандидатима који су остварили право на упис на Природно-математички факултет!

Инструкције за упис пронађите у вијести на овом линку.

Инструкције за упис на ПМФ!

Упис примљених кандидата ће бити обављен у периоду oд 8. – 12. јулa. Кандидати на упис треба да донесу:

 1. двије фотографије (50mm x 60mm)
 2. љекарско увјерење са налазом психолога
 3. потврде о уплати

Важна напомена:

Студенти који се финансирају из буџета треба да уплате (двије одвојене уплатнице):

 • накнаду за упис семестра (42 КМ)
 • накнаду за индекс и уписни материјал (20 КМ)

Студенти који су на самофинансирању треба да уплате (три одвојене уплатнице):

 • накнаду за упис семестра (42 КМ)
 • накнаду за индекс и уписни материјал (20 КМ)
 • накнаду за школарину (500 КМ)

Све инструкције за уплату су у наставку:

Инструкције за уплату накнаде за упис семестра

ИЗНОС 42,00 КМ 
ЖИРО РАЧУН БР: 551 - 001 - 00009070 - 76  Уникредит банка а.д. Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82  Нова банка а.д.Бања Лука
Сврха уплате: административни трошкови
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате: 0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512	
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број:0000000333

Инструкције за уплату – индекс и уписни материјал

ИЗНОС 20,00 КМ 
ЖИРО РАЧУН БР: 551 - 001 - 00009070 - 76  Уникредит банка а.д.Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82  Нова банка а.д. Бања Лука 
Сврха уплате: индекс и уписни материјал
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате: 0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512 
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број : 0000000333

Инструкције за уплату школарине – односи се само на студенте који су на самофинансирању

ИЗНОС 500,00 КМ
ЖИРО РАЧУН БР: 551 - 001 - 00009070 - 76  Уникредит банка а.д.Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82  Нова банка а.д. Бања Лука 
Сврха уплате: школарина
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате:0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512     
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број:0000000222

Координациони састанак CEEPUS #TASA мреже

У периоду од 25. до 29. јуна у Котору је одржан координациони састанак CEEPUS мреже „Tourism and Agriculture Sustainable Alliances – #TASA network“, на коме је учествовало преко тридесет чланова мреже из 16 земаља CEEPUS региона. Учешће на овом састанку су узели проф. др Ирена Медар-Тањга, координатор мреже, проф. др Радослав Декић, декан и проф. др Александра Петрашевић, продекан за наставу са Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Главни фокус посјете био је низ радионица у којима је анализирана мрежа и истражене могућности за будуће активности. Заједничке сесије су помогле да се пронађу начини за унапређење мобилности и јачање академских веза. Главни координатор CEEPUS #TASA мреже, доц. др Лазар Павић са Факултета за логистику Универзитета у Марибору, истакао је да је управо Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци остварио највећу мобилност унутар мреже током протекле године.

Посјету је обогатио додатни програм организован од стране домаћина са Факултета за туризам и хотелијерство у Котору, а на челу са др Јованом Јаниновић. Програм је укључивао обилазак Котора, посјету Акваријуму Бока, излет бродом до Госпе од Шкрпјела и Пераста, као и вожњу жичаром Котор-Ловћен.

Посјета Котору представљала је савршену комбинацију продуктивних радионица, изузетног гостопримства и богатих културних искустава. Увиди у досадашње, као и планирање будућих активности поставили су чврсту основу за унапређење мобилности и развој CEEPUS #TASA академске мреже.

Аутор текста:

Проф. др Ирена Медар-Тањга, CEEPUS #TASA координатор