Инструкције за упис на ПМФ!


Упис примљених кандидата ће бити обављен у периоду oд 8. – 12. јулa. Кандидати на упис треба да донесу:

 1. двије фотографије (50mm x 60mm)
 2. љекарско увјерење са налазом психолога
 3. потврде о уплати

Важна напомена:

Студенти који се финансирају из буџета треба да уплате (двије одвојене уплатнице):

 • накнаду за упис семестра (42 КМ)
 • накнаду за индекс и уписни материјал (20 КМ)

Студенти који су на самофинансирању треба да уплате (три одвојене уплатнице):

 • накнаду за упис семестра (42 КМ)
 • накнаду за индекс и уписни материјал (20 КМ)
 • накнаду за школарину (500 КМ)

Све инструкције за уплату су у наставку:

Инструкције за уплату накнаде за упис семестра

ИЗНОС 42,00 КМ 
ЖИРО РАЧУН БР: 551 - 001 - 00009070 - 76  Уникредит банка а.д. Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82  Нова банка а.д.Бања Лука
Сврха уплате: административни трошкови
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате: 0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512	
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број:0000000333

Инструкције за уплату – индекс и уписни материјал

ИЗНОС 20,00 КМ 
ЖИРО РАЧУН БР: 551 - 001 - 00009070 - 76  Уникредит банка а.д.Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82  Нова банка а.д. Бања Лука 
Сврха уплате: индекс и уписни материјал
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате: 0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512 
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број : 0000000333

Инструкције за уплату школарине – односи се само на студенте који су на самофинансирању

ИЗНОС 500,00 КМ
ЖИРО РАЧУН БР: 551 - 001 - 00009070 - 76  Уникредит банка а.д.Бања Лука
ЖИРО РАЧУН БР: 555 – 000 – 06053684 – 82  Нова банка а.д. Бања Лука 
Сврха уплате: школарина
БРОЈ ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА: јединствен матични број студента
Врста уплате:0- редовна уплата
ПРИМАЛАЦ: рачун посебних намјена за институције високог образовања
ВРСТА ПРИХОДА: 722512     
ОПШТИНА: 002
БУЏЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА: 1250009
Позив на број:0000000222