ALELOPATSKI UTICAJ AMBROZIJE NA KUKURUZ (Zea mays L.) I PŠENICU (Triticum aestivum L.)
Tanja Maksimović, Klaudija Jotić

ALLELOPATHIC  EFFECTS OF RAGWEED ON CORN (Zea mays L.) AND WHEAT (Triticum aestivum L.)
Tanja Maksimović, Klaudija Jotić


GEOMETRIJSKA MORFOMETRIJA U IHTIOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA
Alen Bajrić, Amna Sakić, Edina Hajdarević, Avdul Adrović, Isat Skenderović, Dragojla Golub

GEOMETRIC MORPHOMETRY IN ICHTHYOLOGICAL RESEARCH
Alen Bajrić, Amna Sakić, Edina Hajdarević, Avdul Adrović, Isat Skenderović, Dragojla Golub


NULTO STANJE KVALITETA POVRŠINSKIH VODA NA PODRUČJU PLANIRANOG AUTO-PUTA BANJA LUKA-PRIJEDOR
Dušica Pešević, Nebojša Knežević

ZERO STATE OF SURFACE WATER QUALITY IN THE AREA OF THE PLANNED BANJA LUKA-PRIJEDOR MOTORWAY
Dušica Pešević, Nebojša Knežević