ACTA SCIENTIFICA BALCANICA je naučni časopis Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta U Banjoj Luci otvorenog tipa. Časopis objavljuje radove iz oblasti prirodnihnauka:

  • biološke nauke,
  • nauka o Zemlji i povezane nauke o životnoj sredini,
  • hemijske nauke,
  • fizičke nauke,
  • ostale prirodne nauke,
  • matematika i
  • računarske i informacione nauke.

Časopis prihvata samo one radove koji prethodno nisu objavvljivani u drugim izvorima (osim sažetaka u zbornicima radova sa naučnih skupova), a klasifikuju se na slijedeći način:

·         Originalni naučni rad
·         Prethodno/kratko saopštenje
·         Pregledni rad
·         Naučna kritika
·         Informativni prilog (uvodnik, komentar i sl.)
·         Prikaz knjige, instrumenta, računarskog programa, slučaja, naučnog događaja i sl.

Dostavljeni rukopisi, koji ispunjavaju prethodno navedene kriterijume će biti razmatrani, a prije publikovanja će proći kroz dvostruku slijepu recenziju. Uvažavajući iste kriterijume u časopisu se, kao posebni brojevi, mogu publikovati radovi sa skupa, konferencije, simpozijuma ili kongresa u čijoj organizaciji učestvuje Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci.

Prvi broj časpisa, pod nazivom SKUP, objavljen je 2004. godine, a od 2009. godine časopis je registrovan kao SKUP (Print) ISSN 184-4820, SKUP (Online) ISSN 1840-4839  i SKUP (CD-ROM) ISSN 1840-4847.

Učestalost izlaženja redovnih brojeva časopisa je dva puta godišnje.

Od 2019. godine, časopis radove objavljuje dvojezično (na srpskom i engleskom) ili samo na engleskom jeziku.

Od 2020. godine časopis SKUP mijenja naziv u ACTA SCIENTIFICA BALCANICA (ISSN 2831-0055 Print i ISSN 2831-0063 Online).

Svi brojevi časopisa nalaze se dostupni i u elektronskom obliku na veb stranici Prirodno-matematičkog fakulteta (https://pmf.unibl.org/arhiva-asb/), a brojevi od 2016. godine  i na veb stranici Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske, odnosno na veb lokaciji Agencije DOI Srpska (http://doisrpska.nub.rs/index.php/SBERS/issue/archive). Od 2016. godine, svi radovi imaju i DOI brojeve. Povezivanje podataka o radovima, DOI brojeva i veb adresa obavlja se preko servisa CrossRef (www.crossref.org).

O ČASOPISU

ABOUT JOURNAL

ARHIVA