Др Саша Зељковић, ванредни професорНеорганска хемија
Др Биљана Давидовић Плавшић, ванредни професорБиохемија и молекуларна биологија
Др Милица Балабан, ванредни професорОрганска хемијаШеф Студијског програма хемија,
Шеф Катедре за органску хемију
Координатор за међународну сарадњу ПМФ-а
Др Сузана Атлагић Готовац, доцентНанопроцесиАкадемски координатор за међународну размјену студената и особља
Др Звјездана Сандић, доцентНеорганска хемијаШеф Катедре за неорганску хемију
Др Дијана Јелић, ванредни професорФизичка хемијаШеф Катедре за физичку хемију
Др Драгана Благојевић, доцентАналитичка хемија
Сарадник
Иван Самелак, стручни сарадникБиохемија и молекуларна биологија
Сања Пржуљ, ма, виши асистентНеорганска хемија
Савка Врачевић, ма, виши асистентФизичка хемија
Драгана Гајић, ма, асистентФизичка хемија
Лаборант
Драго Копрен, виши лаборант
Мирела Бороја, виши лаборант
Олга Буловић, виши лаборант
Наставници са других СП и Универзитета
Др Љиљана Вукић, редовни професорКатедра за хемијско инжењерствоТехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Перо Дугић, редовни професорКатедра хемијске технологијеТехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Снежана Улетиловић, редовни професорКатедра за медицинску биохемијуМедицински факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Биљана Кукавица, редовни професорКатедра за биохемију и молекуларну биологијуСтудијски програм биологија
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Душко Богданић, ванредни професорKатедра за теоријску математикуСтудијски програм математика и информатика
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Драган Матић, ванредни професорКатедра за рачунарске и информатичке наукеСтудијски програм математика и информатика
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Зора Леви, ванредни професорКатедра за неорганску хемијуТехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Рада Петровић, ванредни професорКатедра за физичку хемијуТехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Синиша Суботић, доцентФилозофски факултет
Студијски програм психологија
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Татјана Марић, доцентФилозофски факултет
Студијски програм педагогија
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Др Бланка Шкипина, доцентПриродно-математички факултет
Катедра за општу физику
Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Мр Невена Вучен, наставник страног језика и вјештинаФилолошки факултет Студијски програм енглески језик и књижевностПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Мр Бојан Николић, виши асистентКатедра за теоријску математикуСтудијски програм математика и информатика
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Мр Оља Ђорђић, виши асистентКатедра за експеримензалну физику
Катедра за теоријску физику
Катедра за општу физику
Студијски програм физика
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Мр Дијана Дрљача, виши асистентКатедра хемијске технологијеТехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Димитрије Чвокић, ма, виши асистентКатедра за рачунарске и информатичке наукеСтудијски програм математика и информатика
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Дино Хасанагић, ма, виши асистентКатедра за биохемију и молекуларну биологијуСтудијски програм биологија
Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци
Александра Шиник, асистентКатедра хемијске технологијеТехнолошки факултет Универзитета у Бањој Луци
Наставници са других универзитета
Др Бранимир Јованчићевић, редовни професорКатедра за примењену хемијуХемијски факултет Универзитета у Београду
Др Малиша Антић, редовни професорКатедра за хемију и биохемијуПољопривредни факултет Универзитета у Београду
Др Драгица Лазић, редовни професорКатедра хемијске технологијеТехнолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Др Весна Антић, редовни професорКатедра за хемију и биохемијуПољопривредни факултет Универзитета у Београду
Др Биљана Томашевић, доцентКатедра за наставу хемијеХемијски факултет Универзитета у Београду