Nastavnik Katedra Funkcija
Dr Saša Zeljković, vanredni profesor Neorganska hemija
Dr Biljana Davidović Plavšić, vanredni profesor Biohemija i molekularna biologija
Dr Milica Balaban, vanredni profesor  Organska hemija Šef Studijskog programa hemija,
Šef Katedre za organsku hemiju
Dr Suzana Atlagić Gotovac, docent  Nanoprocesi Akademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja
Dr Zvjezdana Sandić, docent Neorganska hemija Šef Katedre za neorgansku hemiju
Dr Dijana Jelić, vanredni profesor Fizička hemija Šef Katedre za fizičku hemiju
Saradnik
Mr Dragana Blagojević, viši asistent Analitička hemija
Ivan Samelak, stručni saradnik Biohemija i molekularna biologija
Sanja Pržulj, ma, viši asistent Neorganska hemija
Savka Janković, ma, asistent Fizička hemija
Dragana Gajić, ma, asistent Fizička hemija
Laborant
Drago Kopren, viši laborant
Olga Bulović, viši laborant