Dr Saša Zeljković, vanredni profesorNeorganska hemija
Dr Biljana Davidović Plavšić, vanredni profesorBiohemija i molekularna biologija
Dr Milica Balaban, vanredni profesorOrganska hemijaŠef Studijskog programa hemija,
Šef Katedre za organsku hemiju
Koordinator za međunarodnu saradnju PMF-a
Dr Suzana Atlagić Gotovac, docentNanoprocesiAkademski koordinator za međunarodnu razmjenu studenata i osoblja
Dr Zvjezdana Sandić, docentNeorganska hemijaŠef Katedre za neorgansku hemiju
Dr Dijana Jelić, vanredni profesorFizička hemijaŠef Katedre za fizičku hemiju
Dr Dragana Blagojević, docentAnalitička hemija
Saradnik
Ivan Samelak, stručni saradnikBiohemija i molekularna biologija
Sanja Pržulj, ma, viši asistentNeorganska hemija
Savka Vračević, ma, viši asistentFizička hemija
Dragana Gajić, ma, asistentFizička hemija
Laborant
Drago Kopren, viši laborant
Mirela Boroja, viši laborant
Olga Bulović, viši laborant
Nastavnici sa drugih SP i Univerziteta
Dr Ljiljana Vukić, redovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvoTehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Pero Dugić, redovni profesorKatedra hemijske tehnologijeTehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Snežana Uletilović, redovni profesorKatedra za medicinsku biohemijuMedicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Biljana Kukavica, redovni profesorKatedra za biohemiju i molekularnu biologijuStudijski program biologija
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Duško Bogdanić, vanredni profesorKatedra za teorijsku matematikuStudijski program matematika i informatika
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Dragan Matić, vanredni profesorKatedra za računarske i informatičke naukeStudijski program matematika i informatika
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Zora Levi, vanredni profesorKatedra za neorgansku hemijuTehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Rada Petrović, vanredni profesorKatedra za fizičku hemijuTehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Siniša Subotić, docentFilozofski fakultet
Studijski program psihologija
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Tatjana Marić, docentFilozofski fakultet
Studijski program pedagogija
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dr Blanka Škipina, docentPrirodno-matematički fakultet
Katedra za opštu fiziku
Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mr Nevena Vučen, nastavnik stranog jezika i vještinaFilološki fakultet Studijski program engleski jezik i književnostPrirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mr Bojan Nikolić, viši asistentKatedra za teorijsku matematikuStudijski program matematika i informatika
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mr Olja Đorđić, viši asistentKatedra za eksperimenzalnu fiziku
Katedra za teorijsku fiziku
Katedra za opštu fiziku
Studijski program fizika
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Mr Dijana Drljača, viši asistentKatedra hemijske tehnologijeTehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dimitrije Čvokić, ma, viši asistentKatedra za računarske i informatičke naukeStudijski program matematika i informatika
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Dino Hasanagić, ma, viši asistentKatedra za biohemiju i molekularnu biologijuStudijski program biologija
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Aleksandra Šinik, asistentKatedra hemijske tehnologijeTehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Nastavnici sa drugih univerziteta
Dr Branimir Jovančićević, redovni profesorKatedra za primenjenu hemijuHemijski fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Mališa Antić, redovni profesorKatedra za hemiju i biohemijuPoljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Dragica Lazić, redovni profesorKatedra hemijske tehnologijeTehnološki fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Dr Vesna Antić, redovni profesorKatedra za hemiju i biohemijuPoljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu
Dr Biljana Tomašević, docentKatedra za nastavu hemijeHemijski fakultet Univerziteta u Beogradu