Наставници са ПМФ-а
Презиме и име Титула
Гњато Рајко редовни професор
Драшко Маринковић редовни професор
Радислав Тошић редовни професор
Горан Трбић редовни професор
Игор Зекановић редовни професор
Мира Мандић редовни професор
Даворин Бајић ванредни професор
Александра Петрашевић редовни професор
Неда Живак ванредни професор
Тања Мишлицки-Томић ванредни професор
Весна Рајчевић ванредни професор
Душица Пешевић ванредни професор
Taтjaнa Пoпoв доцент
Новица Ловрић виши асистент
Светлана Милошевић виши асистент
Драган Папић виши асистент
Александар Мајић виши асистент
Слободан Гњато виши асистент
Вукосава Чолић виши асистент
Марко Иванишевић виши асистент
Лука Сабљић виши асистент
Мирјана Марковић виши асистент
Драгутин Аџић виши лаборант
Бојан Николић виши асистент
Наставници са Универзитета у Бањој Луци
Презиме и име  Предмет
Јасмин Комић, редовни професор, Економски факултет Примијењена статистика
Boris Spasojević, docent, Ekonomski fakultet Просторна и урбана економија
Бранкица Милојевић, редовни професор Рурално планирање, Урбано планирање
Алексеј Милошевић,  ванредни професор, Рударски факултет Приједор  Општа и примјењена геологија
Владимир Петковић, доцент, Шумарски факултет  Основи геодезије
Наставници ангажовани са других универзитета
Дејан Филиповић, редовни професор, Географски факултет Београд Основи животне средине, Планирање животне средине, Пејзажна архитектура
Дејан Ђорђевић, редовни професор, Географски факултет Београд Основе просторног планирања, Теорије просторног планирања, Европска димензија просторног планирања, Просторни и регулациони планови
Јелена Гучевић, ванредни професор, Грађевински факултет Београд Основи геодезије
Богдан Лукић, ванредни професор, Географски факултет Београд Методе анализе и синтезе у просторном планирању, Инфраструктурни системи у просторном планирању
Наставник ангажован са Републичког завода за заштиту културно-историјско и природног насљеђа
Милијана Окиљ, ванредни професор Културни аспекти просторног планирања