Наставници са ПМФ-а
Презиме и име Титула
Гњато Рајко редовни професор
Чедомир Црногорац редовни професор
Драшко Маринковић редовни професор
Радислав Тошић редовни професор
Горан Трбић редовни професор
Игор Зекановић ванредни професор
Мира Мандић ванредни професор
Миленко Живковић ванредни професор
Даворин Бајић ванредни професор
Александра Петрашевић ванредни професор
Неда Живак ванредни професор
Тања Мишлицки-Томић доцент
Весна Рајчевић ванредни професор
Душица Пешевић ванредни професор
Taтjaнa Пoпoв доцент
Новица Ловрић виши асистент
Светлана Милошевић виши асистент
Драган Папић виши асистент
Александар Мајић виши асистент
Слободан Гњато виши асистент
Вукосава Чолић асистент
Марко Иванишевић асистент
Драгутин Аџић виши лаборант
Наставници са Универзитета у Бањој Луци
Презиме и име  Предмет
Јасмин Комић, редовни професор, Економски факултет Примијењена статистика
Горан Поповић, редовни професор, Економски факултет Просторна и урбана економија
Бранкица Милојевић, ванредни професор Рурално планирање, Урбано планирање
Алексеј Милошевић,  доцент, Рударски факултет Приједор  Општа и примјењена геологија
Дарко Милуновић, виши асистент, Економски факултет  Примијењена статистика
Владимир Петковић, виши асистент, Шумарски факултет  Основи геодезије
Наставници ангажовани са других универзитета
Мирко Грчић, редовни професор, Географски факултет Београд Инфраструктурни системи у просторном планирању
Дејан Филиповић, редовни професор, Географски факултет Београд Основи животне средине, Планирање животне средине, Пејзажна архитектура
Дејан Ђорђевић, редовни професор, Географски факултет Београд Основе просторног планирања, Теорије просторног планирања, Европска димензија просторног планирања, Просторни и регулациони планови
Јелена Гучевић, ванредни професор, Грађевински факултет Београд Основи геодезије
Наставник ангажован са Републичког завода за заштиту културно-историјско и природног насљеђа
Милијана Окиљ, дипл. инж. архитектуре Културни аспекти просторног планирања