Nastavnici sa PMF-a
Prezime i imeTitula
Gnjato Rajkoredovni profesor
Čedomir Crnogoracredovni profesor
Draško Marinkovićredovni profesor
Radislav Tošićredovni profesor
Goran Trbićredovni profesor
Igor Zekanovićvanredni profesor
Mira Mandićvanredni profesor
Milenko Živkovićvanredni profesor
Davorin Bajićvanredni profesor
Aleksandra Petraševićvanredni profesor
Neda Živakvanredni profesor
Tanja Mišlicki-Tomićdocent
Vesna Rajčevićvanredni profesor
Dušica Peševićvanredni profesor
Tatjana Popovdocent
Novica Lovrićviši asistent
Svetlana Miloševićviši asistent
Dragan Papićviši asistent
Aleksandar Majićviši asistent
Slobodan Gnjatoviši asistent
Vukosava Čolićasistent
Marko Ivaniševićasistent
Dragutin Adžićviši laborant
Nastavnici sa Univerziteta u Banjoj Luci
Prezime i ime Predmet
Jasmin Komić, redovni profesor, Ekonomski fakultetPrimijenjena statistika
Goran Popović, redovni profesor, Ekonomski fakultetProstorna i urbana ekonomija
Brankica Milojević, vanredni profesorRuralno planiranje, Urbano planiranje
Aleksej Milošević,  docent, Rudarski fakultet Prijedor Opšta i primjenjena geologija
Darko Milunović, viši asistent, Ekonomski fakultet Primijenjena statistika
Vladimir Petković, viši asistent, Šumarski fakultet Osnovi geodezije
Nastavnici angažovani sa drugih univerziteta
Mirko Grčić, redovni profesor, Geografski fakultet BeogradInfrastrukturni sistemi u prostornom planiranju
Dejan Filipović, redovni profesor, Geografski fakultet BeogradOsnovi životne sredine, Planiranje životne sredine, Pejzažna arhitektura
Dejan Đorđević, redovni profesor, Geografski fakultet BeogradOsnove prostornog planiranja, Teorije prostornog planiranja, Evropska dimenzija prostornog planiranja, Prostorni i regulacioni planovi
Jelena Gučević, vanredni profesor, Građevinski fakultet BeogradOsnovi geodezije
Nastavnik angažovan sa Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijsko i prirodnog nasljeđa
Milijana Okilj, dipl. inž. arhitektureKulturni aspekti prostornog planiranja