Презиме и име Титула
др Декић Радосалав ванредни професор
др Бајић Даворин ванредни професор
 др Влада Крунић ванредни професор