Prezime i imeTitula
dr Dekić Radosalavvanredni profesor
dr Bajić Davorinvanredni profesor
 dr Vlada Krunićvanredni profesor