Позивамо све бивше студенте нашег Универзитета који су успјешно окончали студије првог, другог или трећег циклуса, односно који су дипломирали, магистрирали или докторирали, да се  учлане у Алумни центар Универзитета у Бањој Луци.

Сврха Алумни центра јесте повезивање свих генерација дипломираних студената ради успостављања трајних веза, користи и сарадње.

Регистрацију је могуће извршити овдје.