У оквиру ЕРАСМУС+ програма – кредитна мобилност – расписан је конкурс за студенте Филозофског и Природно-математичког факултета, Универзитета у Бања Луци. Доступна је једна стипендија у трајању од пет мјесеци за једносеместрални боравак на Аристотел Универзитету у Солуну (Грчка) у зимском семестру, у академској 2019/2020. години.
ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
• мјесечна стипендија у износу од 800,00 ЕУР (за трошкове живота),
• путни трошкови до износа од 275,00 ЕУР,
• виза, дозвола за боравак и осигурање нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да ове трошкове сноси сам.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се могу пријавити студенти свих циклуса Филозофског и Природно-математичког факултета Универзитета у Бања Луци.
ДОКУМЕНТИ
За конкурс је потребно доставити:
1. ЦВ на енглеском језику у Еуропасс формату
2. Приједлог Уговора о учењу (за детаље се обратити Координатору за академску мобилност матичног факултета)
3 . Увјерење о статусу студента
4. Препис оцјена


ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити Координатору за међународну сарадњу Синиши Шкондрићу, поштом или лично. Координатор ће све пријаве доставити комисији, која ће у року од 5 дана по затварању конкурса донијети одлуку о номинацији. За све додатне информације обратити се на е-маил адресу sinisa.skondric@pmf.unibl.org .

ПОСТУПАК ИЗБОРА:
1. По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Универзитета у Бања Луци ће извршити провјеру подобности пристиглих пријава (испуњеност услова у складу са Ерасмус правилима, валидност достављених докумената) као и академску процјену свих пријављених кандидата.
2. Одобрене пријаве ће бити послане партнерском ЕУ универзитету као номинације.
3. ЕУ универзитет одлучује о финалној селекцији кандидата према броју доступних стипендија намијењених за Универзитет у Бања Луци.

ЛИНКОВИ:
Аристотел универзитет,
студијски програми:
информације о визи, смјештају и осигурању
Ерасмус канцеларија