Ime i prezime Studijski program
Boris Petković, ma Matematika i informatika
Dragana Milisavić Hemija
Jelena Vuković
Milan Predojević Fizika
Mirjana Marković
Savka Janković Hemija
Vladan Jaguzović
Biljana Radusin Sopić
Sara Jevđenić
Tanja Pljevaljčić
Dragica Delić Geografija