Катедра:  ГИС и картографија
Ужа научна област: Географски информациони системи
Предмети: Основе ГИС-а, Анализе у ГИС-у, WEB ГИС, ГИС у просторном планирању

Кабинет: 37
Телефон: +387 51 319 142
E-mail: davorinbajic@pmfbl.org, http://gis.pmfbl.org
Консултације:  понедјељак-четвртак од 08.00 до 09.00

Биографија

Библиографија