ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:

Биљана Радусин Сопић, мастер генетичких ресурса, асистент

Канцеларија: 44

Телефон: +387 51 319 142

Е-пошта: biljana.raso@pmf.unibl.org

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7802-119X

ENGLISH

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • 2020-данас, Природно-математички факултет, Универзитет у Сарајеву, други циклус академских студија
 • 2016-2021, мастер генетичких ресурса, Комбиновани студијски програм другог циклуса академских студија, Универзитет у Бањој Луци
 • 2012. Дипломирани биолог, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

 

АKАДЕМСKА, НАУЧНА И СТРУЧНА ЗВАЊА:

 • 2018 – данас, асистент
 • 2015 – 2018, Стручни сарадник у Центру за биодиверзитет, Институт за генетичке ресурсе, Универзитет у Бањој Луци

 

НАСТАВА:

Основне студије:

 • Биологија алги
 • Биологија гљива и лишајева
 • Микробиологија
 • Екологија микроорганизама
 • Екологија и разноврсност алги
 • Екологија и разноврсност микроорганизама,
 • Микологија

Мастер студије:

 • Генетички ресурси микроорганизама и бескичмењака

 

УЏБЕНИЦИ:

Лубарда, Б., Голуб, Д., Декић, Р., Јањић, Н., Лолић, С., Дмитровић, Д., Максимовић, Т., Манојловић, М., Параш, С., Шкондрић, С., Шукало, Г., Цвијић, С., Шибаревић, М., Пљеваљчић, Т. и Радусин-Сопић, Б. (2019): Тест питања за припрему пријемног испита из биологије. Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци.

 

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА:

 • Микробиологија вода. Бактериозе биљака. Бактеријски биофилмови.

 

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ:

 • 2020. ,,Развој мастер курикулума из еколошког мониторинга и биоиндикација копнених вода на високошколским установама у региону Западног Балкана“ (ECOBIAS) у оквиру Еразмус+ пројекта, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци
 • 2020 – 2024: COST action CA19123 – Protection, Resilience, Rehabilitation of damaged environment.
 • 2020. „Program of special surveillance over the presence of quarantine pathogens on stone fruit on the territory of the Republic of Srpska in 2020“, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Srpska.
 • 2019-2020. „Шта једемо на градским пијацама? Нитрати у поврћу: токсичност, садржај, унос и дозвољене концентрације“, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво-сарадник.
 • 2019-2020. Ендемичне врсте риба Републике Српске – дистрибуција, карактеристике станишта и физиолошка истраживања, Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво-сарадник.
 • 2019. „Program of special surveillance over the presence of quarantine pathogens on stone fruit on the territory of the Republic of Srpska in 2019“, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Srpska – associate.
 •  2019. „Program of special surveillance over the presence of Phytophthora rubi – the cause of raspberry root rot in the Republic of Srpska in 2019“, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Srpska – associate.
 • 2018-2019. „Introduction of modern methods for testing seedlings of stone fruits for the presence of bacteria“, Ministry of Science and Technology of the Republic of Srpska – coordinator. 
 • 2018-2019. Преношење хуманих патогених микроорганизама преко повртларских култура-утицај наводњавања и ђубрења, Министарство науке и технологије Републике Српске.
 • 2018. „Program of special surveillance over the presence of quarantine pathogens on stone fruit on the territory of the Republic of Srpska in 2018“, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Srpska – coordinator.
 • 2017. „Microorganisms of agricultural land in the Banja Luka region“ – Agreement on the use of allocated funds from the current grant „, Programs for preparation of projects and potential candidates for funds from the fund N2020 for 2017 for co-financing the project, Ministry of Civil Affairs of BiH-coordinator.
 • 2017 „Program of special surveillance over the presence of quarantine pathogens on stone fruit on the territory of the Republic of Srpska in 2017“, Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Srpska – coordinator
 • 2017-2021: COST action CA16107 EuroXanth: Integrating science on Xanthomonadaceae for integrated plant disease management in Europe.
 • 2015- 2019: COST action ES1406 – Soil fauna – Key to soil organic matter dynamics and modeling (KEYSOM).

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ:

 • Radusin Sopić, B., Lamovšek, J., Lolić, S., Đurić, G. & Antić, M. (2021): First report of Xanthomonas phaseoli pv. phaseoli in locally produced bean seeds in Bosnia and Herzegovina. J Plant Pathol 103, 395–396. https://doi.org/10.1007/s42161-020-00728-7
 • Lolić, S., Dekić, R., Manojlović, M., & Radusin Sopić, B. (2020): Frequency of bacteria Salmonella enterica and Listeria monocytogenes in vegetable in the Republic of Srpska (BiH). Knowledge International Journal, 42(3), 495 – 499.
 • Radusin Sopić, B., Lolić, B., Nježić, B., Šipka, M., Đurić, G. (2019): Soil biogenity of the Banja Luka region as a result of the interaction of biological and chemical factors, VIII International Symposium on Agricultural Sciences and XXIV Conference of Agricultural Engineers of Republic of Srpska, pp. 201-201.
 • Radusin Sopić, B., Lolić, B., Đurić, G. (2018): Xanthomonas arboricola pv. pruni the causal agent of bacterial spot disease of stone fruits in the Republic of Srpska, 6th Xanthomonas Genomic Conference (XGC 2018) & 2nd Annual EuroXanth Conference, Germany, pp. 137-137.

ОСТАЛО:

 • 2020. Члан организационог одбора – IV Симпозијум биолога и еколога Републике Српске, SBERS 2020. Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци.
 • 2019. Курс – Изолација и PCR амплификациjа бактеријске ДНК. Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду.