Катедра: Микробиологија и биологија ћелије
Ужа научна област: Микробиологија, биологија ћелије

Предмети: Биологија алги, Биологија гљива и лишајева, Микробиологија, Екологија микроорганизама, 
Екологија и разноврсност алги, Екологија и разноврсност микроорганизама, Микологија

Кабинет:44
Телефон: +387 51 319 142
Е-пошта: biljana.raso@pmf.unibl.org

Консултације: сриједа 13.00-15.00
Биографија
Библиографија
Biography