ПРВА ГОДИНА
Обавезни предмети
ПредметI семестарЕCTSII семестарЕCTS
1. Хемија2+25
2. Физика2+24
3. Биологија ћелије2+253+26
4. Општа зоологија 12+25
5. Општа зоологија 22+25
6. Биологија алги2+25
7. Биологија гљива и лишајева2+25
8. Општа екологија3+263+26
9. Биохемија 12+24
10. Примјена рачунара у биологији1+12
11. Теренска настава0+12
Број часова13+1213+12
Укупно часова2525
Укупно ЕCTS3030
Број испита46
Број испита годишње10
Теренска настава - вишедневна ће се реализовати на крају прве године у блоку према програму предмета који укључују теренску наставу.
ДРУГА ГОДИНА
Обавезни предмети
ПредметIII семестарЕCTSIV семестарЕCTS
1. Анатомија биљака2+36
2. Морфологија биљака2+25
3. Биохемија 22+25-
4. Микробиологија3+263+26
5. Зоологија бескичмењака3+363+36
6. Систематика и филогенија кормофита 12+25
7. Систематика и филогенија кормофита 22+25
8. Генетика 1-2+25
9. Молекуларна биологија1+13
10. Теренска настава0+12-
Број часова12+1313+12
Укупно часова2525
Укупно ЕCTS3030
Број испита36
Број испита годишње9
Теренска настава - вишедневна ће се реализовати на крају друге године у блоку према програму предмета који укључују теренску наставу.
ТРЕЋА ГОДИНА
Обавезни предмети
ПредметV семестарЕCTSVI семестарЕCTS
1. Зоологија хордата 12+25
2. Зоологија хордата 22+25
3. Општа физиологија животиња2+252+25
4. Генетика 22+24--
5. Психологија2+25
6. Педагогија2+25
7. Физиологија биљака2+352+25
8. Антропологија2+13
9. Изборни 12+13
10. Изборни 22+23
11. Теренска настава0+130+13
Број часова12+1312+13
Укупно часова2525
Укупно ЕCTS3030
Број испита36
Број испита годишње9
Теренска настава - вишедневна ће се реализовати на крају треће године у блоку према програму предмета који укључују теренску наставу.
Изборни предметиV семестарVI семестарЕCTS
1. Ботанички практикум 1-1+23
2. Методика васпитног рада 1 -1+23
3. Зоолошки практикум 2 -1+34
4. Екологија микроорганизама 2-2+24
ЧЕТВРТА ГОДИНА
Обавезни предмети
ПредметVII семестарЕCTSVIII семестарЕCTS
1. Екологија биљака са фитогеографијом 12+25
2. Екологија биљака са фитогеографијом 23+25
3. Екологија животиња са зоогеографијом3+262+24
4. Органска еволуција2+252+25
5. Заштита животне средине--2+23
6. Методика наставе биологије 1 2+36
7. Методика наставе биологије 2 2+34
8. Изборни 32+13
9. Изборни 42+13
10. Теренска настава0+120+23
11. Дипломски рад0+16
Број часова13+1211+14
Укупно часова2525
Укупно ЕCTS3030
Број испита46
Број испита годишње10
Теренска настава - вишедневна ће се реализовати на крају четврте године у блоку према програму предмета који укључују теренску наставу.
Изборни предметиVII семестарVIII семестарЕCTS
1. Екологија човјека 32+13
2. Биодиверзитет и заштита 32+13
3. Биоиндикатори и мониторинг систем 4 2+13
4. Љековите биљке 4 2+13