Ponedjeljak, 12.11.2018.

Usmeni ispit iz predmeta Ekologija biljaka sa fitogeografijom I i II održaće se 23.11. u 9.00 časova.