Позивамо све заинтересоване представнике привреде, академске заједнице, Града и Владе да присуствују конференцији у оквиру првог састанка партнера међународног BLOW-UP пројекта која ће се одржати 15. маја 2017. године на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци са почетком у 10 часова (Амфитеатар Природно-математичког факултета). Пројекат  финансиран од Европског института за иновације и технологију почео је 01.04.2017. године и трајат ће двије године.

               На конференцији ће се представити партнери из четири европске земље: Института за молекуларну науку и технологију националног истраживачког савјета (Италија), Института за хемију угљеника при шпанском националном истраживачком савјету (Шпанија), Одсјека за индустријску хемију “Toso Montanari“ при Универзитету у Болоњи (Италија), Института за органску хемију са центром за фитохемију при Бугарској академији наука (Бугарска), Одсјека за индустријски инжињеринг при Универзитету у Салерму (Италија), Politecnico di Milano (Италија), Заштита животне средине и хемијско инжињерство при Универзитету у Оулу (Финска), те домаћи партнери: Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци (СП Хемија), Tehnosint d.o.o i LIR Evolucija.

               Циљ BLOW-UP пројекта је да пренесе модел знања и иновација у земље Источне и Југоисточне Европе, подржи развој нових апликација за боље управљање сировинама и отпадом. Кроз пројекат ће се ојачати сарадња између компанија и научних институција, оснажити јавно приватно партнерство, те омогућити практична примјена резултата научног истраживања у развоју нових производа/процеса из отпадних материјала.

АГЕНДА